Anàlisi comparativa de la Participació de la Societat Civil en la Política Pública en la Formulació Seleccionat Països Àrabs

En l'última dècada, organitzacions de la societat civil de la regió Àrab han aconseguit millores significatives en el rendiment i capacitat, i a petició de canvi respecte a determinades qüestions Per tal de fer recomanacions orientades a millorar el rendiment de les organitzacions i el reforçament del seu paper en influeixen en el procés de definició de polítiques, ESCA, ha dut a terme aquesta anàlisi comparada de participació de la societat civil en la política pública en un grup seleccionat de països Àrabs L'anàlisi comparativa es basa en estudis de cas en quatre ESCA països membres, és a dir, Jordània, Líban, Palestina i Iemen

Els estudis de cas cobert les activitats dutes a terme per organitzacions de la societat civil i els seus patrons de treball en l'organització de campanyes de promoció de la demanda i impulsat la protesta, i en la consecució de resultats concrets en influir en les polítiques públiques, amb l'objectiu d'analitzar la seva capacitat per participar en les polítiques públiques i en la definició de polítiques procés. L'anàlisi conclou que organitzacions de la societat civil han de centrar en la construcció de la capacitat institucional, millorant el seu coneixement de les eines, la millora de les seves competències en la realització de les negociacions i trobar alternatives, i també la necessitat d'avançar des de seguiment i anàlisi de la demanda impulsada per acció i pressió de progrés i de canvi.