Carta Formal de la intenció de la plantilla (per fer una Compra) — carta FormalCarta Formal d’intenció és fer una declaració formal de la intenció d’una empresa individual o enviar a l’altre

Lletra és la típica formal de la carta comercial i segueix el clàssic disseny

A l’hora de redactar una carta d’intencions per adquirir dades següents han de ser especificat en el text a sota, ens han proporcionat una carta d’intencions de la plantilla que es pot utilitzar per a la declaració d’intenció per a concloure la compra de béns. Aprofitem per declarar la nostra intenció de compra (Objecte de compra) des de la seva organització (ciutat, província, país). La nostra empresa està degudament organitzada i existents sota les lleis de l’Estat d’Arizona, en base a la seva Escriptura de Constitució i Estatuts amb data MM DD YUYU. La principal empresa adreça de la nostra empresa és a (adreça), mentre que la nostra principi activitats inclouen a l’engròs comerç, exportació, distribució i producció limitada de final de mercaderies. En línia amb l’anteriorment dit, nosaltres, (Nom dels compradors de l’empresa), es confirmen amb plena responsabilitat que estem disposat i capaç d’entrar en el contracte per a la compra dels següents articles, tal com s’especifica a continuació, i que el finançament està disponible, incloent-hi qualsevol importació o exportació permet que es puguin produir per la prestació d’aquest particular compra entenem que aquesta carta d’intencions és un punt de partida per a futures negociacions i opera com un marc en què la transacció pot continuar