El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (Dret a Tornar — Human Rights Watch Pàgina de la Política)per sota de les seves disposicions sobre dret per la llibertat de moviment (Article)

cos per interpretar la ICCPR, produït una completa i exhaustiva comentari a l’Article