La llista de les divisions administratives del país

La taula següent indica el tipus i, si és conegut, el nombre de divisions administratives utilitzades per països i els seus principals territoris dependents. Divisions administratives que són totalment Antàrtida reclamacions suspès sota el Tractat Antàrtic no són a la llistaNo totes les àrees autònomes són part de la jerarquia formal de la divisió administrativa del sistema d'un país (per exemple, la comunitat autònoma de Zanzíbar es compon de cinc regions de la república unida de Tanzània, el primer nivell sobre de les divisions administratives en aquell país). Per a més detalls, vegeu la Llista d'àrees autònomes del país.