La llista de països amb deute públicAquesta és una llista de països del deute públic en relació al PIB que s’enumeren per la CIA Vella i el FMI

És diferent del deute extern, que inclou els passius en moneda estrangera de la no-governamentals

Les xifres que aquí es representen com a percentatge anual del producte interior brut. El deute públic relativa de la informació proporcionada per les normes nacionals fonts (CIA) no és sempre objectiva i fidel, donat el fet que no és independent de la recerca en aquestes matèries. Tingueu en compte que l’endeutament net xifres s’inclouen on deute brut figures no estan disponibles en la CIA conjunt