Els advocats dels països Àrabs. Àrab advocats en línia.


Propietat: Subdivisió del país


correspon al primer nivell de subdivisió política d'una nació sobirana del govern Per exemplela Comonoidal Autonomia de l'estat Espanyol no estan formalment considerats estats federals. però són el primer nivell polític divisió d'Espanya En Filipodia Formes en altres llengües.

el 'subdivision' propietat es correspon amb el terme 'estat' en propietat.

el Naixement de l'estat". sinó que serà traduït a les formes amb un terme que és típic de la llengua parlada.