Associar — Comptabilitat o Auditoria Firma Salari (Emirats Àrabs Units) — PayScale

Auditoria o la comptabilitat de les entitats associades són, en general responsable d’auditoria i custòdia dins de la seva organització L’associat també és responsable de les proves internes de comptabilitat i auditoria de controls per assegurar-se que funcionen correctament El dia a dia de les responsabilitats d’una auditoria comptable associat incloure l’examen i estudi de la seva organització registres comptables per garantir financers procediments que se segueixen, la preparació interna i externa auditoria financera, informes, i la presentació d’aquests informes dins de la seva organització i els clients