Declaració: Iniciativa sobre la Bona Governança per al Desenvolupament en els Països Àrabs

NOSALTRES, els Governs d’Estats Àrabs que participen en la Jornada sobre la Bona Governança per al Desenvolupament, celebrada a la Mar Mort en el Regne haiximita s’de Jordània a — de febrer de, les disposicions de la Tunis Declaració i la necessitat de continuar la reforma i la modernització dels processos, en els nostres països a través de la millora i l’ampliació de la participació en el domini públic i la consolidació de el desenvolupament integral de programes per garantir un futur millor per a les generacions de la nostra societat la nostra aposta per accelerar el procés de desenvolupament