Els àrabs i de béns Immobles de Propietat de Turquia: La Recerca de l’Estabilitat Imtiaz béns Immobles

Geogràficament, Turquia ocupa una posició estratègica en el mapa del món, un lloc que durant els darrers segles s’ha format de l’enllaç entre l’Est i l’Oest, mentre que la dimensió històrica encara encarna Turquia actual del patrimoni en més d’un nivell, tant internament com externament. Turquia assoliment d’alts nivells de desenvolupament econòmic i de desenvolupament integral recentment no vol dir en comparació amb les economies de l’Europa Occidental, com a mínim en termes de la capacitat de donar ajuts econòmics per als refugiats en relativament petit números hi ha, en comparació amb el seu gran nombre a Turquia, aquest és