I herència de registre en la unió dels emirats àrabs — Negoci Sense Fronteres

Si els ciutadans estrangers han béns immobles, negocis o altres béns en la unió dels emirats àrabs units, la qüestió de voluntat o d’herència redacció puguin sorgir per a ells. Aquestes qüestions són regulades a l’àmbit legislatiu, en els Emirats Àrabs Units, com en molts altres països. És necessari estudiar el Codi Civil del país per entendre com matricular-se de l’herència en la unió dels emirats àrabs units. Si la mort del testador es va produir en el territori de la unió dels emirats àrabs units, l’entrada en l’herència es regirà per les Àrab lleis. Al mateix temps, l’estat civil