Kenya mitjans Legals: EL CONVENI ARBITRAL

L’arbitratge és un procés en el qual un tercer neutral o imparell numerats panell de neutre persones renderitzar una decisió sobre el fons d’un cas. Aquesta data és important perquè abans d’aquest estatut que teníem una Llei d’Arbitratge que es basen en diferents principis jurídics, per exemple, sota la derogat o anterior Actes, els tribunals havien d’una major paper en l’Arbitratge que es van fer en l’actual Llei. Parts de l’Arbitratge a sota de l’anterior estatut haver de recórrer a l’Alt Tribunal més del que ho van fer sota l’actual Llei. Per exemple, sota l’antiga Llei d’Arbitratge d’un partit pot