La Divisió de la Propietat, de Califòrnia Divorci — Aurons Dret de Família

En general, cadascuna de les parts té dret a rebre cinquanta de comunitat de béns quan es divorci Una vegada que aquest acord és aprovat i signat pel jutge, es convertirà en una ordre judicial Si la parella no es pot arribar a un acord com a com la seva comunitat de béns es divideix, el tribunal farà aquesta determinació per a ells. Califòrnia, del Codi de Família convocatòries per a la igualtat de divisió de la comunitat de béns en el divorci. Això no vol dir que l’actiu ha de ser liquidat i els ingressos es distribueix per igual,