La llista de les entitats bancàries en el món Àrab

La següent és una llista de les entitats bancàries en el Món Àrab a finals del segle, amb la campanya de modernitzar el país