Quina és la Diferència Entre el dret Comú i Dret Civil

Com a advocats saber, sistemes legals en països de tot el món generalment es divideixen en dues categories principals: els sistemes de common law i civil law. Hi ha aproximadament països que tenen que pot ser descrit com, principalment, de civil law, mentre que hi ha uns dels països del common law. La principal diferència entre els dos sistemes és que a la dels països del common law, la jurisprudència en forma de publicar judicial opinions és de cabdal importància, mentre que en el civil law, codificat estatuts predominen. Però aquestes divisions no són tan clars com podrien semblar. De